•  
  •  
  •  

 

 

График - консултации

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

Клас

Класен ръководител

Ден

от ….. до …….

Място на провеждане

I

Иванка Димитрова

сряда

12:05 – 12:40 ч.

Класната стая

II

Таня Станчева

четвъртък

12:05 – 12:40 ч.

Класната стая

III

Сияна Антонова

петък

12:55 - 13:35 ч.

Класната стая

IV

Добринка Илиева

сряда

12:55 - 13:35 ч.

Класната стая