•  
  •  
  •  

 

 

График на учебното време

До обяд

І и ІІ клас

III – IV клас

1 час

8. 30 – 9.05

8. 30 – 9.10

междучасие

9.05 – 9.20

9.10 – 9.20

2 час

9.20 – 9.55

9.20 – 10.00

голямо междучасие

9.55 – 10.25

10.00 – 10.25

3 час

10.25 – 11.00

10.25 – 11.05

междучасие

11.00 – 11.15

11.05 – 11.15

4 час

11.15 – 11.50

11.15 – 11.55

междучасие

11.50 – 12.05

11.55 – 12.05

5 час

12.05 – 12. 40

12.05 – 12.45

След обяд

ПИГ

ІI и IІІ ПИГ

Среща с учители, консултации

11.00-12.00

11.30-12.40

Обяд 

12.00-12.30

12.45-13.10

Организиран отдих и физическа активност

12.30-13.10

13.10-13.50

Самоподготовка

13.10-13.50

13.50-14.30

Самоподготовка

14.00-14.40

14.40-15.20

Занимания по интереси

14.50-15.30

15.30-16.10

Занимания по интереси

15.40-16.20

16.20-17.00

Организиран отдих и физическа активност, изпращане на учениците

16.20-17.00

17.00-17.30