•  
  •  
  •  

 

 

Училищно настоятелство

1. Иванка Бойлова - председател

2. Радослава Ставрева - член

3. Галина Топузова - член

4. Таня Станчева - протоколчик

5. Мария Аврамова - член

6. Атанаска Славова - член

7. Теодора Найденова - член

 

РЕШЕНИЕ