•  
  •  
  •  

 

 

Добре дошли

НУ "Христо Ботев" е първото самостоятелно начално училище и е основано през 1929 г. в гр. Първомай. Има здрави корени на традицията, на привързаността и обичта към родното училище.
Достойно и привлекателно е, гарантиращо грамотността и развитието на личността.


През годините се утвърждава като базово училище с име и пресиж, духовен център на начално-образователна степен. През 1979 г. училището е наградено с МНП с орден "Кирил и Методий" II степен. Към училището има изградени: група за художествено слово, вокална група, танцова група.


Хорът и групата за художествено слово печелят много награди през годините. Най-голяма е - Диплом с присъждане на звание "Отличник и златна значка" на колектива за художествено слово в VII републикански фестивал на любителското художествено творчество. НУ "Христо Ботев" разполага с богата материално-техническа база, която непрекъснато се обновява и подобрява: 8 класни стаи, 1 кабинет по музика, компютърна зала - оборудвана с 9 компютъра, физкултурен салон, открита спортна база - 2 спортни площадки, лекарски кабинет и училищен стол.
 

През 2005 година училището бе включено в "Проект за енергийна ефективност". Подменена бе дървената дограма с PVC и се монтира централно парно отопление. През 2014 година бяха спечелени два проекта:

 

Прочети повече...